بایگانی اخبار

محكوميت انفجار تروريستى جنوب لبنان (۱۳۹۲/۵/۲۵)

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيد كمال حيدرى با صدور بيانيه اى انفجار تروريستى اخير در جنوب لبنان را محكوم كرد.

اين بيانيه ضمن تأكيد بر حفظ وحدت و انسجام ملى، هدف اين اقدام جنايتكارانه را راه اندازى جنگ داخلى و تشديد اختلافات مذهبى و طايفه اى عنوان، و همه مرجعيتهاى دينى اعم از شيعه وسنى را به آگاهى و هوشيارى بيشتر در برابر اين فتنه دعوت نموده است.

در پايان نيز ضمن تسليت به دبير كل حزب الله لبنان سيد حسن نصر الله، با خانواده قربانيان اين حادثه ابراز همدردى، و براى آسيب ديدگان طلب شفاى عاجل مسئلت شده است.

متن بيانيه به زبان عربى به شرح ذيل مى باشد:

  • ویدیوهای ویژه