استفتائات

شرایط صحت اعتکاف چیست؟

اعتکاف از عبادت های مستحب است و گاهی به واسطه نذر یا عهد یا قسم واجب می شود و در صحت اعتکاف چند شرط وجود دارد: 1- عقل 2- ایمان 3- اعتکاف را ابتداءً و استمراراً(از ابتدا تا پایان) در مسجد و قربة الی الله نیت نماید و احتیاط مستحب این است که مکلف در چنین شرایطی یکی از دو راه انتخاب نماید: یا اینکه هنگام طلوع فجر(اذان صبح) نیت نماید، تا نیت با طلوع فجر همزمان گردد؛ یا اینکه از نیمه شب یا ابتدای شب، نیت آغاز اعتکاف را نماید؛ به هر حال مهم این است که هنگام آغازِ اعتکاف نیت نموده باشد. 4- روزه ایام اعتکاف؛ پس اگر روزه معتکف صحیح نبود، اعتکاف او نیز صحیح نخواهد بود؛ مانند مریض و مسافر، مگر اینکه نذر کند در حال سفر روزه بگیرد. 5- عدد؛ حداقل سه روز در اعتکاف باشد (سه روز و دو شب میان آن) و جایز است که بیش از این نیز باشد. 6- اعتکاف در مسجدی باشد که مردم در آن جمع شده و به عنوان مسجد جامع و اصلی منطقه تلقی گردد. 7- معتکف نباید از مسجد خارج شود، مگر ضرورت شرعی و عرفی باشد. ضرورت شرعی مانند خروج از مسجد برای انجام غسل جنابت و نباید در مسجد توقف کند و در آنجا غسل کند حتی اگر شرایط غسل کردن در آنجا فراهم باشد، یا مانند حضور در نماز جمعه، در صورت اقامه؛ ضرورت عرفی نیز مانند خروج برای قضای حاجت یا معالجه بیماری ناگهانی و امثال آن. 8- ترک هرآنچه اجتناب از آن بر معتکف واجب است.
  • استفتائات مرتبط