استفتائات

آیا از بین بردن پرده بکارت به‌صورت غیر شرعی، دختر را غیرباکره می‌نماید؟ و آیا پس از آن اجازه دارد بدون اجازه ولی‌اش ازدواج کند؟

از بین بردن بکارت به‌صورت غیرشرعی، خواه با زنا یا غیر آن، دختر را غیرباکره نمی‌نماید و جایز نیست بدون اجازه ولی‌اش ازدواج نماید. شرط اذن ولی تنها مرتبط به وجود و ازاله پرده بکارت نیست، بلکه علاوه بر آن مسائل اجتماعی دیگری نیز لحاظ می‌شود.
  • استفتائات مرتبط