استفتائات

آیا نگاه کردن به برنامه‌های تلویزیونی که خانم‌های نیمه برهنه را نمایش می‌دهد، جایز است؟

مشاهده تلویزیون در حد ذات خود حرام نیست، اما دیدن برنامه‌ها و سریال‌هایی که مخالف آداب اسلامی و عفاف بوده و کانون اخلاقی خانواده مسلمان را هدف گرفته و فرهنگ بیگانه را تبلیغ نماید و یا حاوی غنا و موسیقی حرام باشد، حرام است و جایز نیست. اما دیدن برنامه و سریال‌های آموزنده‌ی مشروع و موافق اصول و ارزش‌ها مانعی ندارد.
  • استفتائات مرتبط