استفتائات

آیا جایز است دختران مجرد و زنان متاهل، روش‌های معاشرت جنسی بین همسران را از طریق اینترنت و یا منابع دیگر بیاموزند؟

اگر ضمن حدود و ضوابط شرعی و اخلاقی باشد، ایرادی ندارد؛ اما اگر شامل مشاهده عورت و یا نگاه با ریبه و لذت و یا موجب تحریک و چون آن گردد، حرام است.
  • استفتائات مرتبط