استفتائات

حکم استفاده از شامپو یا خمیر دندانی که در آن از روغن خوک و یا روغن حیوان تذکیه نشده استفاده شده است، چیست؟

صرف استفاده از این مواد برای شستشو مانعی ندارد اما بلع آن‌ها حرام است؛ همچنین واجب است محل برخورد این مواد تطهیر شود.
  • استفتائات مرتبط