استفتائات

فرضا اگر حق کسی بر گردن من است، مثلا پولش را سرقت کرده ام و او نمی داند که من سرقت کرده ام. می دانم که وظیفه شرعی ام این است که یا از او حلالیت بطلبم یا پولش را برگردانم. الان می دانم که اگر به او بگویم که پولت را من سرقت کرده ام او یقینا حلالیت می دهد و رضایت میدهد. در این حال واجب است که از او حلالیت بطلبم؟

شما باید رضایت او را جلب کنید نه اینکه فرض کنید که به او بگویید که حلال کن، او نیز حلال کند.
  • استفتائات مرتبط