استفتائات

اینجانب جوانی هستم 25 ساله، که مشغول مطالعه و تحصیل در دانشگاه می باشم. سوالی از محضر شما داشتم: سوال: بنده دو سه سالیست که به علت اختلالات خواب، شب ها بعد از ساعت 3 بامداد معمولا به خواب میروم، و اگر بخواهم برای نماز صبح بیدار شوم، این اختلالات خوابی تشدید می شود و مجبور خواهم بود برای اینکه ساعت خواب خود را (به طور معمول در حدود6 ساعت) کامل کنم تا نزدیکی های اذان ظهر خواب خود را ادامه دهم. که نهایتاً بدلیل مشغله ی کاری و درسی مجبور خواهم بود که از خواب خود کوتاه کنم که نتیجه ی آن خستگی و کوفتگی در طول روز می باشد..خواستم ببینم اگر بدین دلیل ترک نماز بشود و قضای آن بجا آورده شود، اشکال شرعی دارد؟ با توجه به اینکه بنده برای درمان اختلالات به دکتر هم مراجعه کردم و بهبودی خوبی حاصل نشد.

هیچ دلیل و هیچ برنامه ای نباید باعث شود که واجب مکلف قضا شود و اگر چنین شد مکلف باید توبه و قضا نماید.
  • استفتائات مرتبط