تألیفات

مدخل الی الامامه

مدخل الی الامامه

دسته :
تألیفات
نویسنده :

حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری (دام ظله)

ناشر :

موسسه فرهنگی امام جواد (علیه السلام)

جلد :

1

تعداد صفحات :

معرفی کتاب:

معرفی کتاب «مدخل الی الإمامة» به زبان فارسی
اثر حاضر به عنوان مدخل پیرامون مسألۀ امامت، از طریق تمایز بین دور روش اساسی، نگارش شده است.
کتاب حاضر مشتمل بر یک مقدمه و چهار محور می باشد
محور اول: استمرار و پایداری امامت
موضوع اصلی محور نخست، بیان استمرار و تداوم امامت تا روز قیامت می باشد. مؤلف از دو طریقِ آیات و روایات به اثبات مدّعای خود می پردازد.
محور دوم: تعداد امامان
در این محور علامه حیدری بعد از اثبات استمرار، دوام و غیر منقطع بودن امر امامت، مسألۀ تعداد ائمه (ع) را مورد بحث و تدقیق قرار داده اند، و در ادامه نیز، به بیان روایاتی که بیانگر تعداد ائمه (ع) می باشند پرداخته و مهم ترین خصوصیات این روایات را مطرح کردند.
محور سوم: تعیین مصادیق امامان
نگارندۀ محترم در سومین محور، به بیان مصادیق ائمه (ع) از طرق مختلف، می پردازد.
محور چهارم: حضرت مهدی (عج) زنده است یا بعدها متولد می شود؟!
این محور، که اساسی ترین محور این کتاب است دربارۀ مسألۀ مهدویت و اعتقاد به وجود امام زمان (عج) می باشد. مولف محترم در این محور، به بیان دو راه از راه های اثبات زنده بودن امام مهدی (عج) می پردازند. پس از بیان این دو طریق، دیدگاه پیروان مکتب اهل بیت (ع) در مسأله اعتقاد به حضرت مهدی (عج) و زنده بودن ایشان اثبات می شود و این اتهام که شیعیان این مبحث را از خودشان ساخته و وارد آموزه های اسلامی کرده اند، از اساس باطل می گردد.
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید