بایگانی مقالات

 • تحدّی علمی علامه حیدری با همه علمای اهل سنت و وهابیت‼️

 • تحدّی علمی علامه حیدری با همه علمای اهل سنت و وهابیت‼️

  پنج سؤال اساسی درباره مصادیق اهل البیت، که اهل سنت پاسخی برای آنها ندارند!

  درباره اینکه مصداق اهل بیت در آیه تطهیر چه کسانی هستند بحث های فراوانی در طول تاریخ اسلام از سوی شیعه و سنی مطرح شده است. اهل سنت مصداق اهل بیت را نساء النبی دانسته اند اما شیعیان فقط پنج نفر یعنی پیامبر اکرم (ص)، امام علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) را مصداق اهل البیت می دانند.
  در همین راستا آیت الله حیدری پنج استدلال را در قالب پنج سوال مطرح می کنند که بر اساس آنها اثبات می شود که تنها و تنها این پنج نفر، از اهل بیت محسوب شده و طاهر و معصوم می باشند و لا غیر!

  ۱️⃣ سوال اول این است که اگر همسران پیامبر (ص) هم مصداق اهل بیتی که قرآن بیان فرموده هستند، پس چرا همانطور که رسول گرامی اسلام (ص) امام علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) را تحت کساء و ردای خود جمع کردند و فرموند اینها اهل بیت من هستند، حتی یکبار هم یکچنین کاری را درباره زنانشان انجام ندادند؟!

  ۲️⃣ سوال دوم اینکه که اگر نساء النبی هم مصداق اهل البیت هستند، پس چرا رسول الله (ص) صبح ها به هنگام رفتن به مسجد، همان طور که جلوی خانه امام علی (علیه السلام) و حضرت زهرا (سلام الله علیها) می ایستادند و آیه تطهیر را قرائت می فرمودند، حتی یکبار هم این کار را درباره خانه های همسرانشان انجام ندادند؟!

  ۳️⃣ سوال سوم این است که اگر همسران پیامبر (ص) هم مشمول آیه تطهیر هستند، پس چرا هیچیک از آنها ادعا نکرده اند که ما از اهل بیت مذکور در قرآن هستیم و پیامبر (ص) به ما گفته بود که آیه تطهیر شامل شما هم می شود؟!

  ۴️⃣ سوال چهارم که بسیار مهم است اینکه چرا یکی از صحابه، از پیامبر اکرم (ص) سوال نکردند و به ایشان اشکال نگرفتند که: یا رسول الله (ص) سیاق آیه که مربوط به همسران شماست، پس چرا شما بر خلاف قرآن عمل می کنید و مثلا فقط بر در خانه علی و فاطمه (علیهما سلام) توقف می کنید و فقط برای ایشان آیه تطهیر را می خوانید؟! اگر آیه تطهیر همه زنان پیامبر (ص) را در بر می گیرد، چرا هیچیک از اصحاب – که فهم و عملشان برای سلفیه حجت است – به پیامبر (ص) اعتراض نکردند که فعل شما (مختص کردن ۵ نفر) و مراد آیه (در برگرفتن همه زمان پیامبر) چه طور با هم قابل جمع اند؟!

  ۵️⃣ و سوال پنجم این است که اگر زنان پیامبر (ص) هم جزو اهل البیتی که قرآن بیان فرموده هستند، پس چرا هیچیک از مفسرین سه قرن اول اهل سنت اشکال نکرده اند که روایات مربوط به عمل پیامبر (ص) و انحصار اهل البیت در این پنج نفر، بر خلاف مراد و سیاق آیه است؟!

  ✅ بنابراین آنچه که نهایتا از پنج استدلال و سوال فوق به دست آمد این مطلب است: مصداق اهل البیت در آیه تطهیر که خداوند آنها را از هر پلیدی و آلودگی پاک نموده و موهبت عصمت را به ایشان اعطا نموده است، منحصراً پنج نفرند: رسول اکرم (ص)، امام علی (علیه السلام)، حضرت زهرا (سلام الله علیها)، امام حسن و امام حسین (علیهما السلام).

  • تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
  • تعداد مشاهده : 494

 • ویدیوهای ویژه