بایگانی اخبار

تعطیلی دروس به مناسبت شرکت در تظاهرات علیه اغتشاشگران

همان طور که می دانیم، در چند روز اخیر عدّه ای از افراد اغتشاشگر، از اعتراضات به حقّ مردم علیه اوضاع نامناسب اقتصادی و معیشتی سوء استفاده کرده و اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را – که حاصل خون هزاران شهید است – نشانه رفته اند. در پشت پردۀ این ماجرا، دست دشمنان حکومت جمهوری اسلامی و مردم ایران؛ یعنی آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی به راحتی قابل مشاهده است.

این افراد به تخریب اموال عمومی و قتل و آشوبگری پرداخته و امنیت و آسایش مردم عزیز ایران اسلامی را سلب نموده اند. در مقابل، مردم انقلابی ایران احساس وظیفه نموده و برای خاموش کردن آتش این فتنه به میدان آمده و تظاهرات هایی را در شهرهای مختلف برگزار کرده اند.

در همین راستا تعدادی از مردم متدیّن و انقلابی شهر قم و همچنین طلاب حوزه های علمیه برای محکوم کردن رفتار ساختارشکنانۀ اغتشاشگران، در روز چهارشنبه تظاهراتی را برپا کرده اند و به همین مناسبت، آیت الله حیدری (دام ظله) نیز دروس خود را تعطیل نموده اند تا طلاب بتوانند در این تظاهرات علیه بدخواهان نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران و دشمنان امنیت مردم شرکت کنند.

دفتر آیت الله سید کمال حیدری (دام ظله) ضمن محکومیّت شدید اقدامات تخریبگرانۀ این افراد معدود، از هوشیاری، حضور در صحنه و ولایتمداری مردم آگاه ایران اسلامی حمایت می کند.

  • ویدیوهای ویژه