تألیفات

دروس فی التوحید

دروس فی التوحید

دسته :
تألیفات
نویسنده :

شیخ علی حمود عبادی

ناشر :

موسسه فرهنگی امام جواد (علیه السلام)

جلد :

1

تعداد صفحات :

452

معرفی کتاب:

معرفی فارسی کتاب «دروس فی التوحید»
اثر حاضر به درخواست بعضی از اهل علم و فضل، جهت ضرورت تدوین کتابی خاص در موضوع توحید با اتکاء به روش علمی و همچنین به عنوان یک متن درسی در غالب یک مقدمه و سی درس با ترتیبی علمی و منطقی، تألیف شده است.
کتاب مزبور، از سلسله مباحث اعتقادیِ ارائه شده توسط حضرت آیت الله سید کمال حیدری در موضوع توحید ومسائل آن، برگرفته شده و با همّت يكي از شاگردان ایشان سامان یافته است.
به عنوان نمونه به برخی از درس های این کتاب اشاره می کنیم:
درس اول: امور مقدماتی
درس دوم: توحید واحدی
درس سوم: توحید احدی
درس چهارم: صفات واجب تعالی و توحید صفاتی
درس پنچم: مکتب اهل بیت(ع) و نظریۀ عینیت صفات با ذات
درس ششم: سیری اجمالی پیرامون نظریه های شناخت صفات
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید