بایگانی اخبار

عید فطر مبارک باد

عيد فطر آمد كه ساقی عاشقان را جام داد / عاشقان تشنه را از جام وحدت كام داد

 

بعد چندی لب فرو بستن ز اكل و شرب، دوست / سفره ای گسترد از احسان و بار عام داد

 

تا هلال ماه شوال از افق شد آشكار / ساقی از راه وفا، كام دل ناكام داد

عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس بر میهمانان حضرت حق مبارک باد.

  • ویدیوهای ویژه