بایگانی اخبار

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛
سلام علیکم،

آیا علمای شیعه قائل به تحریف قرآن اند؟ (مختصر بفرمایید)

در جواب بیان می شود که:

یکی از تهمت هایی که وهابیون به شیعیان می زنند این است که علمای شیعه معتقد به «تحریف» قرآن اند! در حالی که این اتهام کاملاً باطل و بی اساس است.

تفاوت «تحریف» قرآن با «نقص» آن

باید دانست که «تحریف» قرآن غیر از «نقص» آن است. مراد از تحریف این است که این قرآنی که در دست ماست، مجموعه ای باشد از کلام الله و کلام بشر که در لابه لای قرآن قرار گرفته است. احدی از علمای شیعه به این دیدگاه قائل نشده است که کلام بشر داخل قرآن شده و به کلام خداوند آمیخته و مشتبه شده به گونه ای که برای مردم مشخّص نباشد فلان آیه، کلام خداست یا سخن غیر خدا؛ زیرا اعتقاد به یک چنین دیدگاهی مستلزم بی اعتبار شدن قرآن و زیر سؤال رفتن وجه اعجاز آن می باشد. هیچ عالم شیعه نگفته است قرآن تحریف – به معنای زیادت – شده است.

و اما منظور از «نقص» قرآن این است که آیات آن بیش از این بوده است، اما به دلایلی همۀ آنها به ما نرسیده؛ یعنی چیزی به آن اضافه نشده، بلکه فقط برخی از آیات آن کاسته شده است ولی با این وجود، همه اش کلام الهی است و حتی یک آیه هم به آن اضافه نشده است.

نظر علمای شیعه: قرآن نه تحریف شده و نه ناقص شده

پس «تحریف» قرآن، غیر از «نقص» آن است! بله، تعداد انگشت شماری از علمای شیعه مثل محدّث نوری به این دیدگاه قائل شده اند. این عدّه به نقص قرآن معتقد بوده اند؛ یعنی برخی از آیات آن که به قلب رسول الله (ص) نازل شده به دست ما نرسیده، اما هرگز نگفته اند که در قرآن تحریفی روی داده و آیه ای از سوی بشر به آن اضافه شده است. ضمن اینکه باید دانست نظریۀ نقص قرآن، دیدگاه رسمی و مورد قبول علمای شیعه نیست. تقریباً همۀ علمای امامیه در این مطلب اتفاق دارند که قرآن به هیچ وجه نه تحریف شده و نه ناقص شده است. این قرآنی که در دست ماست – بی هیچ نقصان و زیادت – همان قرآنی است که بر قلب مبارک رسول اکرم (ص) نازل شده است.

  • ویدیوهای ویژه