تألیفات

منطق فهم القرآن

منطق فهم القرآن

دسته :
تألیفات
نویسنده :

دکتر طلال حسن

ناشر :

موسسه فرهنگی امام جواد (علیه السلام)

جلد :

1

تعداد صفحات :

519

معرفی کتاب:

معرفی فارسی کتاب «منطق فهم القرآن»
منطق فهم القرآن، سلسله مباحث قرآنی آیت الله «سید کمال حیدری» به قلم دکتر «طلال حسن» می باشد که در سه جلد سامان یافته است.
نویسندۀ محترم در این اثر به شیوه تفسیر قرآن به قرآن و با استفاده از روایات هماهنگ با مبانی قرآنی، به تفسیر و تأویل «آية الكرسي» پرداخته است.
کتاب در ضمن یک مقدمه و سه باب تألیف شده است. مقدمه، قریب به ۲۰ صفحه از اثر را به خود اختصاص داده است. باب اول کتاب تمام جلد اول، باب دوم، جلد دوم و قریب دو سوم جلد سوم را فراگرفته، و باب سوم نیز در ثلث آخر جلد سوم ارائه شده است. مطالب هر باب در ضمن فصولی و در مجموع در ۱۵ فصل مطرح شده است.
باب اول: امور مقدماتی 
باب اول کتاب مقدمه‌ای برای فصول دیگر اثر است. در فصل اول معنای لغوی و اصطلاحی قرآن، تفسیر و اهمیت آن، شیوه‌های تفسیر، تفاوت بین شیوه و اسلوب مفسرین، تأویل و دلیل نیاز به آن مطرح شده است. نویسنده در ابتدای این مباحث تذکر می‌دهد که تصور نشود که این مباحث مقدماتی مختص به تفسیر آية الكرسي است، بلکه در تمام مباحث تفسیری به‌ کار می‌آید.
باب دوم: تفسیر آیه کرسی
باب دوم کتاب اختصاص به تفسیر آية الكرسي به سه شیوه تفسیر مفردات، تجزیه‌‌ای و موضوعی دارد. تعداد فصول این باب بیشتر از ابواب دیگر بوده و شش فصل را شامل می‌شود. فصل اول به محوریت آية الكرسي، فصل دوم به تفسیر مفردات، فصل سوم به تفسیر تجزیه‌ای و فصول دیگر به تفسیر موضوعی آية الكرسي اختصاص یافته است.
باب سوم: تأویلات آیه کرسی، دستاوردهای کتاب
در سومین باب کتاب موضوع تأویلات آية الكرسي مطرح شده است. نویسنده در بخشی از مباحث کتاب بر این نکته تأکید می‌کند که معصومین(ع)، راسخون در علم و عالم به تأویل قرآن و ترجمان آن هستند و علم به تأویل قرآن منحصر به خداوند متعال نیست. اخبار فراوانی در این رابطه وارد شده است؛ همچنان‌که ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود: «ما راسخان در علم هستیم و ما هستیم که تأویل آن را می‌‌دانیم».
نویسنده در ادامه مباحث این باب، واژه‌ها و مفردات آية الكرسي را معنا می‌کند و سپس در سه مقطع به معنای جملات می‌پردازد. سپس در انتهای کتاب «کرسی» را محور و قطب و خلیفه می‌داند که اگر نبود چیزی در هستی استقرار نمی‌یافت و در حقیقت واسطه تکوینی بین خداوند متعال و خلق اوست. وی کرسی را مظهری از مظاهر خداوند متعال می‌داند که در رسول اعظم و عترت طاهره تجلی یافته است.
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید