استفتائات

آيا در نماز واجب يوميه، پس از حمد ميشود بخشی از يك سوره مثلا ٣ يا ٤ يا ٥ آيه از سوره بقره را خواند؟ يا نه حتماً بايد سوره كامل خوانده شود؟

خیر باید سوره کامل خوانده شود.
  • استفتائات مرتبط