تألیفات

اصول تفسير وتأويل

اصول تفسير وتأويل

دسته :
تألیفات, کتاب های فارسی
نویسنده :

آقای محمد علی سلطانی

ناشر :

انتشارات سخن

جلد :

1

تعداد صفحات :

440

معرفی کتاب:

معرفی کتاب «اصول تفسير وتأويل»
کتاب حاضر، جز مهمّی از مباحث قرآنیِ آیت الله سید کمال حیدری، ناظر به کیفیت بیان معارف قرآنی از طریق رویکرد تفسیری و تأویلی قرآن کریم، به شمار می رود.
این اثر، جهت بررسی اصول و مبانی تفسیری و تأویلیِ علامه حیدری، نگارش شده است.
مباحثی که در این کتاب گردآوری شده است، عبارتند از:
۱. بررسی حجیت ظواهر قرآن
۲. نظریۀ تفسیر قرآن به قرآن
۳. تفسیر به رأی قرآن
۴. محکم و متشابه
۵. تأویل در قرآن
سخن پایانی: مصونیت قرآن از تحریف
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید