تألیفات

شفاعت؛ پژوهشی پیرامون حقیقت، اقسام و دستاوردهای آن

شفاعت؛ پژوهشی پیرامون حقیقت، اقسام و دستاوردهای آن

دسته :
تألیفات, کتاب های فارسی
نویسنده :

حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری

ناشر :

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

جلد :

1

تعداد صفحات :

411

معرفی کتاب:

معرفی کتاب (شفاعت؛ پژوهشی پیرامون حقیقت، اقسام و دستاوردهای آن)
بدیهی است که موضوع شفاعت یکی از حقایق اساسی در اندیشۀ های دینی به شمار می رود، به صورتی کسی از مسلمانان نمی تواند به انکار آن بپردازد. مفهوم شفاعت در بسیاری از آیات قرآن کریم و همچنین روایات پبامبر اکرم (ص) و امامان (ع) بدان تصریح شده است، همۀ علمای اسلام نیز اتفاق نظر دارند که شفاعت از اصول اساسی اعتقادات اسلامی می باشد، اگر چه در تفاصیل و جزئیات آن اختلاف نظر دارند.
در همین راستا، کتابی در پیش رو است،  پیرامون موضوع شفاعت؛ حقیقت، اقسام و دست آوردهای آن می باشد.
اثر حاضر از یک مقدمه و شش فصل به شرح ذیل، تألیف شده است:
فصل اول: شفاعت در لغت واصطلاح و بيان اقسام آن
فصل دوم: اثر شفاعت تشریعی
فصل سوم: اشكالات و شبهات پیرامون شفاعت
فصل چهارم: شرایط شفاعت شوندگان (مشفوع له)
فصل پنجم: شفاعت کنندگان
فصل ششم: در جواز طلب شفاعت از شفاعت کنندگان
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید