تألیفات

غلو؛ حقیقت و اقسام آن

غلو؛ حقیقت و اقسام آن

دسته :
تألیفات, کتاب های فارسی
نویسنده :

حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری

ناشر :

پژوهشکده حج و زیارت

جلد :

1

تعداد صفحات :

103

معرفی کتاب:

معرفی کتاب «غلو؛ حقیقت و اقسام آن»
از مسائل مهم و چالشی که مربوط به مقامات پیامبر (ص) و امامان (ع) می شود بحث «غلو» می باشد. روشن است که این مسأله تنها منحصر به بحث از علم امام نیست، بلکه شامل تمام فضایل و مراتبی است که اهل بیت (ع) بدانها نائل گشتند، چه به مسائلی که در مورد ظرفیت و گنجایش دایره ی علم آنها که شامل علم غیب هم می شود و چه اموری که به مقامات و درجات رفیع آنها نزد خداوند، مرتبط است، به صورتی که برخی از اهل علم نسبت به مقامات و درجات اهل بیت (ع) دچار التباس و اشتباه شدند و آنها را غلو می پنداشتند.
لذا بر مؤمنان واجب است آنچه که در مورد اهل بیت (ع) اعم از فضایل و معجزات و مقامات رفیع آنها، وارد شده است را ردّ ننموده مگر اینکه خلاف آن از طریق تعارض با ضرورت های دینی یا محکمات قرآنی و یا اخبار متواتره ثابت گردد.
بر این اساس، اثر حاضر در بیان حقیقت غلو و اقسام آن جهت پاسخ به التباسات و شبهات مطرح شده در این زمینه، نگاشته شده است.
این کتاب مشتمل بر چهار مبحث به شرح ذیل می باشد:
۱. غلو در لغت و استعمال شرعی
۲. عوامل و پیشینه های پدیده غلو
۳. گفتارهای غلات نسبت به اهل بیت (ع)
۴. غلات از منظر اهل بیت (ع)
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید