تألیفات

عصمت در قرآن

عصمت در قرآن

دسته :
تألیفات, کتاب های فارسی
نویسنده :

حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری

ناشر :

انتشارات سخن

جلد :

1

تعداد صفحات :

معرفی کتاب:

معرفی كتاب «عصمت در قرآن»
اثر حاضر، دربارۀ اثبات مسألۀ عصمت، بيان حقيقت آن و همچنین پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون آن، می باشد.
این کتاب، در دو فصل به شرح ذیل، سامان یافته است:
فصل اول: امام و امامت
فصل اول دربارۀ امامت است و با امامت حضرت ابراهيم آغاز شده، سپس به بیان صفات امام از دیدگاه قرآن پرداخته و همچنین با بحث های مختلفی همچون ملکوت و مشاهدۀ آن، پایان یافته است.
فصل دوم: عصمت
در این فصل، به بیان معانی طهارت و ویژگی های قلب سلیم از منظر قرآن پرداخته شده است. در ادامه نیز، به بیان معانی مفهومی و مضمونی عصمت پرداخته شده، سپس احتمالات مطروحه پیرامون مسألۀ عصمت، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به مناقشۀ آنها پرداخته می شود.
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید