بایگانی اخبار

هلال ماه ربیع الثانی ۱۴۴۰

بنابر مطالعات دقیق فلکی، امکان رویت هلال ماه ربیع الثانی ۱۴۴۰ ه.ق با چشم غیر مسلح در جمیع کشورهای اسلامی در روز شنبه ۱۳۹۷/۹/۱۷ قابل رویت خواهد بود. بدین صورت و بنابر نظر حضرت آیت الله حیدری (دام ظله) روز یکشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۸ اولین روز از ماه ربیع الثانی سال ۱۴۴۰ ه.ق خواهد بود.

ملاحظات تصویر:

رنگ قرمز: دیدن هلال با چشم غیر مسلح

رنگ نارنجی: در صورت وجود هوای مناسب، دیدن هلال با چشم غیر مسلح

رنگ زرد: دیدن هلال ماه با دوربین

رنگ آبی: دیدن هلال ماه با چشم مسلح (تلسکوپ)

  • ویدیوهای ویژه