تألیفات

درآمدی بر سامانه معرفتی فهم قرآن

درآمدی بر سامانه معرفتی فهم قرآن

دسته :
تألیفات, کتاب های فارسی
نویسنده :

جناب آقای محمد علی سلطانی

ناشر :

انتشارات سخن

جلد :

1

تعداد صفحات :

384

معرفی کتاب:

معرفی کتاب «درآمدی بر سامانه معرفتی فهم قرآن» 
این اثر، حلقه ای از مجموعه مباحثی است که نویسنده به جهت بازنگریِ دو بُعد نظری و عملی کتاب “منطق فهم قرآن” به آن پرداخته است.
در کتاب حاضر، نویسنده کوشیده است که دستاوردها و نتایج کتاب «منطق فهم القرآن» در سطح رویکردها و روشها و همچنین در سطح نظریه ها، عناوین و اصطلاحات را بیان نماید.
این کتاب به چند مقدمۀ روشی و یازده فصل به صورت زیر تقسیم می گردد:
۱. مقدمه های تفسیری به روش جدید
۲. رابطۀ بین رویکرد مورد استفاده در فرآیند تفسیری و بین اهداف قرآنی والا که باید آنها را محقق کرد
۳. بیان حقیقت تأویل و نیاز به آن جهت فهم حقیقت قرآن
۴. روش تفسیری، محدویت ها، نقشه ها و کاربردهای آن در فرآیند تفسیری و تأویلی
۵. روش در فرآیند تفسیری و تمایز آن با رویکرد
۶. روش برگزیده در مطالعۀ متون علماء
۷. روش بر گزیده در نقد سخنان دیگران
۸. نظام زبان شناختی قرآن و آنچه که آن را از زبان عربی متمایز می کند
۹. علوم قرآنی با نگرشی جدید
۱۰. اصول قرآنی و روائی جهت قواعد تفسیری و تأویلی
۱۱. ظوابط دیگری جهت تحلیل متون قرآن
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید