استفتائات

کسی که چند سالی آلوده به گناهان جنسی مانند استمناء و لواط بوده و اگر یک بار بعد از چند سال توبه کند، آیا خدا می بخشد؟

قطعا خداوند متعال بخشنده و رحمان و رحیم است و اگر انسان واقعا توبه کند و پشیمان رفتار گذشته خود باشد، او خواهد بخشید.
  • استفتائات مرتبط