استفتائات

کسانی که در ایام عزاداری و یا هیئات طول سال برای مصیبت وارد بر حضرت سیدالشهداء (ع) به شدت گریان هستند ولی مبتلا به بی نمازی یا اذیت آزار جدی مردم یا سوء استفاده از مقام و منسب خود هستند، آیا این اشک باعث نجاتشان از عذاب قبر یا قیامت است؟

عزادار واقعی کسی است که رفتار و کلام حضرت سیدالشهدا (ع) را دنبال کند. گریه بر حضرت سیدالشهدا (ع) از مقام بسیار بالایی برخوردار است و سبب غفران گناه است اما حضرت سیدالشهدا (ع) نمی پسندد کسی که ادعای دوستی و محبت او را دارد، در امر واجبات خود مانند نماز و حجاب و خمس و حج و... سست باشد و نیز حضرت سیدالشهدا (ع) نمی پسندد، چنین شخصی حق الناس برگردن داشته باشد یا مردم آزار باشد. پس در کنار گریه و عزاداری برای حضرت سیدالشهدا (ع) انسان باید به گونه ای باشد که مرضی رضای حضرت حق و نیز حضرت سیدالشهدا (ع) باشد.
  • استفتائات مرتبط