بایگانی ویدیوها

یکی از مقاماتی که در قرآن آمده، این است که انسان از خداوند راضی باشد، یکی دیگر از مقامات، این است که خداوند از انسان راضی بشود، مثل حب و دوستی است… یحبّهم و یحبّونه…

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه