بایگانی ویدیوها

بنده به این مسأله معتقد نیستم که پیامبران، امامان (علیهم السلام) و حتی اولیا مانند بی بی حضرت زینب و آقا ابوالفضل، فقط اصطفاء الهی صرف، داشته باشند بدون اینکه خودشان هیچ خصوصیتی نداشته باشند…

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه