استفتائات

کاشت انواع ناخن و نیز وضو گرفتن و نماز خواندن، بعد کاشت چیست؟

کاشت ناخن جایز نیست و مانع وضو و غسل است و فقط در صورتیکه ناخن در اثر علتی مثل تصادف از بین برود که سبب شود خانم در جوامع اجتماعی شرکت نکند، می تواند ناخنی در حد عرف بکارد.
  • استفتائات مرتبط