بایگانی ویدیوها

متاسفانه امروزه در حوزه های علمیه اگر کسی مخالف نظر مشهور نظر بدهد، به جای مواجهۀ علمی و استدلالی و مناقشۀ ادله، بیانیه و فتوای خروج از دین و تضلیل و گمراهی علیه ایشان صادر می شود…

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه