بایگانی ویدیوها

علامه آلوسی: نظری که به آن تمایل دارم این است که حضرت زهرا (س) سرور بانوان از متقدمین و متأخرین می باشد؛ چونکه حضرت زهرا (س) پاره تنی از روح وجود و سرور هر موجودی – پیامبر (ص) – می باشد

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه