بایگانی ویدیوها

چرا ما نتوانتستم کتاب های ملا صدرا را بفرستیم دانشگاها و مراکز علمی اورپا ؟!!! در حالی که حداد عادل می گوید از افتخارات بنده این است که کتاب های کانت را وارد دانشگاهای کشورمان کردم…

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه