بایگانی ویدیوها

علامه حیدری در این جلسه به بیان برخی از ضرورت های طلبگی از نظر علمی و اخلاقی می پردازند. آیت الله حیدری در این جلسه، برخیاز علوم و معارف مهمی که طلاب علوم دینی باید آنها را فرا بگیرند برشمرده و نکات مهمی را پیرامون آنها ذکر می کنند، این علوم عبارتند از:
۱. تفسیر و علوم قرآنی
۲. کلام و اعتقادات
۳. فلسفه
۴. اخلاق و تزکیۀ نفس
این فایل تصویری مربوط است به دیدار حوزۀ علمیۀ «الغدیر» تهران با آیت الله حیدری که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در دفتر معظم له صورت گرفته است.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه