بایگانی ویدیوها

مهمترین مسأله ای که در این دیدار از سوی آیت الله حیدری مطرح شده، عبارت است از ضرورت توجه به «مبانی اعقادی فقه اجتماعی» که به منزلۀ اساس و پشتوانۀ کلامی آن باید مورد ملاحظه قرار گیرند؛ به این معنا که اجتماعی بودن را فقط نباید در حیطۀ فقه دنبال کرد، بلکه در ابتدا باید در حوزۀ اعتقادات از یک نگاه کلان اجتماعی برخوردار شد و در ادامه، همان نگرش را در حوزۀ فقه هم پیاده کرد. چنانچه ساختار اعتقادی و زیربنای کلامیِ فقه اجتماعی فراهم نباشد، تلاش های روبنایی در راستای اجتماعی کردن فقه نیز، در عمل به نتیجه نخواهد رسید. 
بررسی «نگرش فردی حوزه های علمیه به فقه» و بیان «رویکرد اجتماعی اسلام از دیدگاه قرآن»، از دیگر مباحثی است که در این جلسه مورد بحث قرار گرفته است.
این دیدار در فروردین ۱۳۹۷ از سوی سایت شبکۀ اجتهاد در دفتر آیت الله سید کمال حیدری برگزار شده است. 

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه