بایگانی ویدیوها

اولا این حرف بنده نیست، بنده داشتم کلام استادم سید خوئی را نقل می کردم، ایشان خود مسألۀ غصب خلافت را جهت استدلال بب اثبات نفاق خلفا کافی نمی دانستند؛ چونکه به اصطلاح علمی ما، مسألۀ غضب خلافت لازم اعمّ است برای اثبات نفاق خلفا…

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه