بایگانی ویدیوها

سنّت که همان خود قول، فعل و تقریر معصوم است قطعا حجت است و بنده بدون دلیل حجیتش را قبول دارم، اما بحث ما در این سنّت نیست بلکه در سنّت منقوله و محکیه ای که در دست ما است، می باشد، بنده شک دارم که آیا واقعا از زبان معصومین صادر شده یا صادر نشده؟!

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه