بایگانی ویدیوها

طبق مبانی رجالی ما، اگر روایت را یک راوی غیر ثقه نقل کند، آن روایت را قبول نمی کنند در حالی که این خلاف نص قرآن است؛ چونکه قرآن می گوید خبر فاسق می گوید کنار نگذارید بلکه تبیّن کنید

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه