بایگانی ویدیوها

سنّت همان قول، فعل و تقریر معصوم است که انسان بدون واسطه از معصوم ایشان با آن مواجه می شود، اما حدیث همان سنت منقوله و یا محکیه ای است که توسط واسطه برای ما منتقل می شود

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه