بایگانی ویدیوها

از نظر برخی از علمای اهل سنت، اگر مسلمانی بدون لعن و اهانت و تهمتِ به نفاق زدن، فقط بگوید من خلافت خلیفۀ اول و دوم را شرعی نمی دانم، کافر است

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه