بایگانی اخبار

بيانيه به مناسب هجوم وحشيانه به مسجد نیوزلند


محکومیت حادثه دلخراش مسجد نیوزلند از سوی آیت الله حیدری و دعوت ایشان به مقابله با افراطی گری، خشونت و آدم کشی

همان طور که همه مطلع شدیم، چند روز پیش در یکی از مساجد کشور نیوزلند، شخصی اقدام به کشتن عده ای از مسلمانان بی گناه نموده و از این طریق بر شعله اختلافات و خشونت های دینی و مذهبی دمیده است.

مهمترین مساله در این میان آن است که باید دید ریشه این قبیل اعمال خشونت آمیز چیست؟! باید تحلیل کرد که اینگونه افراد، چه نگاهی به دین خود و سایر ادیان دارند که بر اساس آن، دست به یکچنین کشتارهای بی رحمانه ای می زنند؟

تا زمانی که پیروان ادیان و مذاهب، خود را حق مطلق می دانند و اعتقادات خویش را صددرصد صادق و مطابق با واقع قلمداد می کنند و دیگران را گمراه، جاهل مقصر، خبیث و جهنمی در نظر می گیرند، یقینا سر زدن اینگونه اعمال ضد انسانی، چه از سوی مسلمانان، و چه از سوی مسیحیان، یهودیان و پیروان سایر ادیان و مذاهب، همچنان ادامه خواهد داشت!

اما چنانچه طبق نظریه “جواز تعبد به جمیع ادیان و مذاهب الهی و غیر الهی”، هر کس حقیقت را نزد خدا بداند و بهشتی و جهنمی بودن انسان ها به نحو قطعی را به آخرت و تصمیم الهی موکول کند، و پیروان سایر ادیان را در صورت در دست داشتن دلیل قاطع برای حقانیت خود، رستگار و نجات یافته بداند و همواره احتمال حق بودن دیگران و بر خطا بودن خود را از نظر دور نداند، هرگز کوچکترین تعرضی از سوی او متوجه دیگران نخواهد شد؛ چرا که وی، دیگران را جهنمی، جاهل مقصر، بد ذات و دشمن خدا نمی داند تا اینکه انگیزه ای برای تعرض و آسیب رساندن به آنها داشته باشد.

بیانیه آیت الله حیدری :

  • ویدیوهای ویژه