بایگانی اخبار

هلال ماه شعبان

بنابر مطالعات دقیق فلکی، امکان رویت هلال ماه شعبان سال ۱۴۴۰ قمری با چشم غیر مسلح در صورت صاف بودن هوا در همه کشور های اسلامی در عصر روز شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ وجود دارد.
بر همین اساس و بنا بر مبنای آیت الله العظمی حیدری، روز یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ روز اول ماه شعبان سال ۱۴۴۰ هجری قمری خواهد بود.


ملاحظات تصویر:
رنگ قرمز: دیدن هلال با چشم غیر مسلح.
رنگ نارنجی: دیدن هلال با چشم غیر مسلح در صورت صاف بودن هوا
رنگ زرد: دیدن هلال با دوربین.
رنگ آبی: دیدن هلال با چشم مسلح (تلسکوپ).

  • ویدیوهای ویژه