بایگانی ویدیوها

نظریه سوم: اصولیون شیعه اجتهاد در فروع را قبول دارند اما اجتهاد در اصول و اعتقادات را بسیار محدود کرده اند

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه