بایگانی اخبار

هلال ماه ذی الحجه سال ۱۴۴۰

موضوع/ هلال ماه ذی الحجّة سال ۱۴۴۰ هجری
به استحضار می رساند طبق اعلام دفتر آیت الله حیدری، روز جمعه ۹۸/۵/۱۱ اولین روز از ماه ذی الحجه سال ۱۴۴۰ قمری می باشد.
این اعلام بنابر مبنای فقهی علامه حیدری که مبتنی بر محاسبات علمی و داده های دقیق فلکی می باشد، نشان می دهد که اقتران مرکزی (محاق مرکزی) در روز پنجشنبه ۹۸/۵/۱۰ در ساعت ۰۳:۱۲ بامداد به وقت جهانی، به اذن خداوند به وقوع می پیوندد.
هلال ماه ذی الحجه همانگونه که در تصویر ذیل توضیح داده شده است، در روز پنجشنبه ۹۸/۵/۱۰ در عموم کشورهای اسلامی و قارۀ افریقا با تلسکوپ و همچنین با تلسکوپ و چشم غیر مسلّح همراه با صاف بودن هوا در اغلب مناطق آمریکای شمالی و جنوبی قابل مشاهده می باشد. امکان رؤیت آن نیز، در برخی از مناطق واقع در شمال امریکای جنوبی با چشم غیر مسلح به آسانی امکان پذیر است.  
توضیحات تصویر:
* در مناطقی که در رنگ قرمز واقع شدند، رؤیت هلال در آنها محال است.
* در مناطقی که روی رنگ آبی هستند، هلال تنها با استفاده از تلسکوپ قابل رؤیت می باشد.
* رؤیت هلال با استفاده از تلسکوپ و چشم غیر مسلح همراه با صاف بودن هوا در مناطقی که روی رنگ صورتی واقع شدند، امکان پذیر است.
* رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در مناطقی که در قسمت رنگ سبز هستند، امکان پذیر می باشد.

  • ویدیوهای ویژه