بایگانی اخبار

بیانیّه به مناسبت ارتحال نمایندۀ مرجعیّت

آیت الله سید کمال حیدری به مناسب ارتحال نمایندۀ مرجعیّت، شیخ مشتاق خاقانی (ره)، بیانیه ای به شرح ذیل صادر نمودند:

  • ویدیوهای ویژه