بایگانی ویدیوها

حوزه های علمیه در فقه، اصولی اند، اما در عقائد، اخباری!
حوزه ها در همان فقه هم، محوریت را به روایات می دهند و نه به قرآن!
تفاوت “فقه قرآن محور” با “فقه روایت محور” چیست؟

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه