بایگانی ویدیوها

برخی از مباحثی که در این جلسه تصویری، مطرح شده اند:
✔️ بررسی مساله تاریخمندی نص قرآن
✔️ اشاره ای به تئوری های تعریف دین
✔️ ملازمت دین باوری با زندگی انسان ها
✔️ آیا فهم ما از حقیقت مطلق، مطلق است یا محدود؟!

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه