بایگانی ویدیوها

➖ اطلاع از دیدگاه های متفاوت نواندیشان عرب در معرفت دینی، افق های جدیدی را به روی ذهن انسان باز می کند
➖ اصل دین نیازی به “بازسازی” ندارد؛ چرا که خالص و مطلق است؛ بلکه این “فکر دینی” (اجتهادات علما چه در حوزه فقه، و چه در عرصه اعتقادات) است که متناسب با شرایط و اقتضائات زمان باید مورد “بازاندیشی” و “نوسازی” قرار گیرد؛ زیرا بشری، ناخالص و آمیخته به صواب و خطا است!
➖ تاثیر پذیرفتن از نواندیشان دینی و بهره بردن از نقاط قوّت فکر ایشان با رویکرد تحلیلی و انتقادی (در کنار احتراز از خطاهای ایشان)، نه تنها مذموم نیست، بلکه نشانه عدم تحجّر و برخورداری از روحیه آزاداندیشی است!

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه