بایگانی اخبار

عید قربان مبارک باد

خوشا آنان که با حق آشنایند  /  مطیع محض فرمان خدایند
چو ابراهیم اسماعیل خود را  /  فدای امر الله می نمایند

عید قربان، جشن رهیدگی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین بر همه ابراهیمیان مبارک باد.

  • ویدیوهای ویژه