بایگانی ویدیوها

➖ اگر جامعه زنان می‌خواهند از حقوق خود دفاع کنند، خودشان باید وارد میدان علم و اجتهاد شوند
➖ همان‌طور که تقریباً همه یا بیشتر فقها و فلاسفه مَرد هستند، زنان هم باید فقیه و فیلسوف شوند تا بتوانند فهم و قرائت خاصّ خودشان از متون دینی را ارائه دهند.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه