بایگانی ویدیوها

➖ عالَم واقع و لوح محفوظ دست کسی نیست تا با نظر به آن بتواند ادّعا کند، برداشت و اجتهاد او از دین – در امور نظری و غیربدیهی -، صددرصد مطابق با واقع و حقیقت دین است!

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه