مقالات و دیدگاه ها » اعتقادات »

گام چهارم اصلاحی: التزام به قاعدۀ «محوریّت قرآن و مداریّت سنت»آیا محوریّت قرآن، به معنای حذف سنّت است؟!ممکن است کسانی از روی اشتباه ...

بیشتر

یکی از مهمترین آیاتی که به جایگاه والای زنان در قرآن اشاره نموده، آیه پنجم از سوره ضحی می باشد: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ)؛ و ...

بیشتر

باید توجه داشت که:اولاً برائت مساوی با لعن نیست؛ یعنی این گونه نیست که هر کس دیگران را لعن نکرد، اصلاً اهل برائت نباشد! چنانکه برخی جریان ها تلاش ...

بیشتر

«مرجع دینی»، غیر از «مرجع فقهی» است! "ما معتقدیم هر کسی که بخواهد متصدّی شئون مرجعیت عامّه در عصر غیبت کبری شود، باید ...

بیشتر

یکی از مسائل مهمی که دربارۀ مقامات انبیاء الهی، ائمۀ معصومین (علیهم السلام) و به ویژه نبی ...

بیشتر

هر حدیثی را به صِرف اینکه حدیث است و در منبع معتبری آمده، نباید پذیرفت! در مواجهه با احادیث، نباید خوش باور و سطحی نگر بود! روایات را تنها در صورتی که ...

بیشتر

ضرورت بحث از هویّت «مرجعیّت»، ارکان و محورهای آن از دیدگاه آیت الله حیدری همان طور که می دانیم، نهاد مرجعیت و مراجع در فرهنگ شیعیان، در طول تاریخ تشیع ...

بیشتر

دلایل رجحان قرآن بر روایات (سنّت مَحکیه: سنّت نقل شده) دلیل اوّل: نقل به الفاظ بودنِ قرآن یکی از دلایل ضرورتِ اصل قرار دادن قرآن و فرع بودن ...

بیشتر

علامه حیدری دارای نظریات و اندیشه های متعدّدی در علوم مختلف اسلامی است که برخی از آنها بدیع و منحصر به فرد است. در این میان شاید بتوان گفت مهمترین و ریشه ای ترین ...

بیشتر

متأسّفانه برخی از افراد که - به طور عمیق و مبنایی - ورودی در مبحث مهمّ «رابطه و نسبت کتاب و سنّت» نداشته اند، به محض شنیدن سخنی حاکی از تأکید بر مبانی قرآنی، گمان می ...

بیشتر

با توجه به طولانی شدن زمان غیبت حضرت حجت (ع)، عده ای گمان کرده اند ارتباط با امام زمان (ع) و مشاهدۀ ایشان در عصر غیبت لازم است؛ چرا که این ارتباط باعث افزایش ایمان به ...

بیشتر

درباره اینکه در زمان غیبت، آیا فقها اصلا ولایت دارند یا ندارند و یا اینکه در صورت احراز آن، قلمرو و حیطه ولایت و سرپرستی ایشان تا کجاست، از سوی فقهای شیعه بحث های ...

بیشتر