مقالات و دیدگاه ها » دروس »

در حوزۀ مطالعات زنان از دیدگاه اسلام، مشکلات و کمبودهای متعدّدی – برخواسته از فهم فقها از نصوص دینی و نه خود اسلام! – وجود دارد که باید بر حلّ و برطرف ...

بیشتر

یکی از اصول بسیار مهم علمی و معرفت شناختی که آیت الله حیدری در بحث های مختلف خود فراوان از آن بهره می برند، قاعده ای است تحت عنوان «وحدة المفهوم و ...

بیشتر

یکی از مهمترین آیاتی که به جایگاه والای زنان در قرآن اشاره نموده، آیه پنجم از سوره ضحی می باشد:(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ)؛ و ...

بیشتر

سیری در فصوص الحکم ابن عربی/ آیت الله سید کمال حیدری مقامات و کمالات پیامبر اکرم (ص) در عوالم وجودی مختلف ➖ یکی از مسائل مهمی که دربارۀ مقامات انبیاء الهی، ...

بیشتر

فقه المرأة (فقه زنان)؛ تلاشی در جهت ارائۀ نگرشی نو (خلاصۀ جلسۀ دهم) نمای کلّی بحث در این جلسه نگاهی کلی به شرایط فرهنگی و اجتماعی عصر نبی اکرم (ص) می ...

بیشتر

فقه المرأة (فقه زنان)؛ تلاشی در جهت ارائۀ نگرشی نو (خلاصۀ جلسۀ نهم) نمای کلّی بحث در این جلسه ابتدا به روش کلی آیت الله حیدری (مدّ ظلّه العالی) ...

بیشتر

فقه المرأة (فقه زنان)؛ تلاشی در جهت ارائۀ نگرشی نو (خلاصۀ جلسۀ هشتم) نمای کلّی بحث در این جلسه نمونه ای از اختلاف منطق قرآنی و روایی را در نگاه به زنان بررسی ...

بیشتر

فقه المرأة (فقه زنان)؛ تلاشی در جهت ارائۀ نگرشی نو نمای کلّی بحث در این جلسه ابتدا پیرامون ضرورت و اهمیت پرداختن به بحث فقه المرأة نكاتى را بيان نموده و سپس به ...

بیشتر

فقه المرأة (فقه زنان)؛ تلاشی در جهت ارائۀ نگرشی نو نمای کلّی بحث در این جلسه علت بازگشت همه اختلافات به اختلاف بین زن و مرد را مورد بررسی قرار داده و نکاتی را ...

بیشتر

فقه المرأة (فقه زنان)؛ تلاشی در جهت ارائۀ نگرشی نو نمای کلّی بحث در این جلسه به تعدادی از اشکالاتی که از ناحیۀ متفکران غربی دربارۀ حقوق زنان وارد شده است اشاره ...

بیشتر

(خلاصۀ جلسۀ چهارم) بررسی برخی از روایات منسوب به امام علی (ع) در مذمّت زنان در این جلسه به تعدادی از کلمات منسوب به امیرالمؤمنین (ع) که پیرامون ذمّ زنان وارد شده ...

بیشتر

... نمای کلی بحث در این جلسه دو مطلب را بیان خواهیم نمود. مطلب اول مربوط می شود به یک مقدمه درباره روش مواجهه با روایاتی که پیرامون زنان در منابع حدیثی وارد شده ...

بیشتر